Έχουμε γενέθλια και σας κάνουμε δώρο!

Healthy Derma Clinics HDC_4-5-20184  laser

Η Healthy Derma Clinics κλείνει τα τέσσερα χρόνια παρουσίας της στην Κηφισιά και σας κάνει το πιο όμορφο δώρο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια συνεδρία αποτρίχωσης Laser!
Καλή επιτυχία σε όλους!

Οι νικητές του διαγωνισμού μας είναι οι: 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ ΒΥΡΛΑ και ο GEORGE KOTZAMPASAKIS
όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κερδίσει 10% έκπτωση σε όλες μας τις υπηρεσίες!

Η “S.D. DERMATOLOGICAL CLINIC ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ” με τον διακριτικό τίτλο “Healthy Derma Clinics” που εδρεύει στην οδό Μιλτιάδου 10, Κηφισιά (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «4 χρόνια Healthy Derma Clinics στην Κηφισιά» μέσω της ιστοσελίδας της με όνομα χώρου https://healthydermaclinics.com, με τους ακόλουθους όρους, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιημένοι ισχύουν.

Επιπλέον, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διοργανώτριας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία, σε εταιρείες συνεργάτες της Διοργανώτριας, όσοι έχουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 07/05/2018 και ώρα 15:00 μέχρι και τις 15/05/2018 και ώρα 15:00. Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) κληρώσεις, όπως αναλυτικά επεξηγείται στη συνέχεια και οι νικητές θα αναδειχθούν, μέσω μηχανισμού διεξαγωγής δύο (2) τυχαίων κληρώσεων στα γραφεία της διοργανώτριας την 21/05/2018 και ώρα 15:00.

Η πρώτη κλήρωση θα αφορά στην επιλογή νικητή στον οποίο θα αποδοθεί το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, και η δεύτερη στην επιλογή επιλαχόντα σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον νικητή.

Το δώρο που διεκδικεί ο νικητής του διαγωνισμού, είναι μια συνέδρια αποτρίχωσης laser. Εάν ο νικητής είναι άντρας, η συνεδρία θα αφορά στις περιοχές στήθους, κοιλιάς, πλάτης και ώμων, ενώ εάν η νικήτρια είναι γυναίκα η συνεδρία θα αφορά στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, ο συμμετέχων θα συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο https://healthydermaclinics.com/exoume-genethlia-kai-sas-kanoume-dwro .

Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τους νικητές την ημέρα της κλήρωσης μέσω της σελίδας της στο Facebook (https://www.facebook.com/HealthyDermaClinics/). Η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει επιπλέον με τον νικητή μέσω email, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του νικητή σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η διοργανώτρια ενημερώνει αντίστοιχα τον επιλαχόντα. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών δεν απαντήσει εντός 48 ωρών το δώρο χάνεται και η διάθεσή του παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας.

Η συνεδρία – δώρο θα παρασχεθεί στο νικητή ή τον επιλαχόντα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ανακήρυξη τους, και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού που θα ζητήσει ο ίδιος, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται, δε μεταβιβάζονται και δεν εξαργυρώνονται.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή του δώρου στο νικητή ή τον επιλαχόντα για λόγους υγείας τους, τότε το δώρο χάνεται και η διάθεσή του παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας. 

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το «δώρο» ή, ακόμα, να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Facebook.

Ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται, διαφημίζεται, επικυρώνεται ή άλλως συνδέεται με το Facebook.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν θεμελιώνει και δεν μπορεί να θεμελιώσει καμία αξίωση των συμμετεχόντων και των νικητών στα εμπορικά σήματα της.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά για οποιοδήποτε λόγο εκφεύγει του οικονομικού ή τυχόν άλλου προγραμματισμού της, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχοντας με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Το δώρο παρέχεται ως είναι, και η διοργανώτρια δεν παρέχει καμία επιπλέον εγγύηση πέραν της τυπικής εμπορικής.

Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα και φροντίζει για την άμεση κάλυψη οποιουδήποτε κενού ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων που τυχόν εντοπίζει κενό ασφαλείας, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια σχετικά. Ο συμμετέχων, ωστόσο, κατανοεί πως δεν παρέχεται καμία εγγύηση για απόλυτη ασφάλεια.

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των συμμετεχόντων, ήτοι το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail τους (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, οικειοθελώς από τους χρήστες, μόνο για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Το αρχείο θα διατηρείται από την Εταιρεία για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού.

Εφόσον ο συμμετέχων επιλέξει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την Healthy Derma Clinics, τότε το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση e-mail του θα διατηρηθούν σε αρχείο, το οποίο θα τηρεί και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Ο συμμετέχων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, μεταφοράς των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια συμφωνούνται με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό από τον συμμετέχοντα, τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.